Kamienie milowe

Krótki zarys historyczny dla osób odwiedzających naszą stronę internetową, zainteresowanych historią:

1948

założenie firmy Normfest GmbH w Essen. Powstanie i dalszy wzrost przedsiębiorstwa był typowym przykładem rozwoju niemieckiej gospodarki po zniszczeniach spowodowanych II wojną światową.

W tym czasie nikt nie przewidział fenomenalnego przebiegu historii samochodu. Powstanie firmy Normfest zaraz po zakończeniu wojny, w czasie reformy walutowej, miało duże znaczenie, aby mogła ona w istotny sposób uczestniczyć w rozwoju i kształtowaniu sektora motoryzacyjnego w całym okresie powojennym.

Od powstania firmy naszymi klientami były warsztaty samochodowe wszelkiego typu i różnej wielkości, przedstawiciele handlowi wszystkich marek samochodów, jak i wysoko wyspecjalizowane zakłady: przedsiębiorstwa produkujące karoserie samochodowe, firmy działające w zakresie elektryki samochodowej, firmy handlujące oponami oraz zakłady lakiernicze, nie pomijając licznej grupy warsztatów samochodowych, świadczących usługi niezależnie od marki pojazdu.

Kamienie milowe w strategicznym...

1968

powstanie grupy Techno w Hamburgu. Firma Normfest od początku swojego istnienia była dostawcą grupy Techno i jest nim nieprzerwanie do dziś. Stanowi to przekonujący przykład stałości i niezawodności przedsiębiorstwa współpracującego z jednym z najważniejszych zrzeszeń kupieckich branży motoryzacyjnej.

1981 przystąpienie firmy do grupy reca, będącej zrzeszeniem dysponującym dużymi zasobami finansowymi. Było to wiele lat przed strategicznymi aliansami w gospodarce na szeroką skalę i stanowiło kolejną przyszłościową inicjatywę w historii firmy Normfest, uprzedzającą tendencje i zjawiska zachodzące w globalnej gospodarce i ukierunkowującą firmę na długotrwały rozwój. Tym krokiem stworzona została podstawa do dynamicznego wzrostu, co do dnia dzisiejszego ma istotne znaczenie dla ekspansji na rynki Europy i Dalekiego Wschodu.
1990 budowa nowego zakładu i przeniesienie siedziby do Velbert. Wybrano miasto Velbert, leżące w regionie Bergisches Land - w obrębie trójkąta miast Düsseldorf-Essen-Wuppertal - ze względu na liczne, działające tam przedsiębiorstwa zaopatrujące przemysł motoryzacyjny. Dzięki temu możliwy był bezpośredni dostęp do renomowanych dostawców zakładów produkujących pojazdy mechaniczne.